CAREER IN PRESA

Choose an offer
Job offers

Sortowacz wyrobów gotowych

Pobiedziska
 • OPIS STANOWISKA:

  sortowanie i pakowanie wyrobów gotowych ze szkła opakowaniowego zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami technologicznymi i dokumentami.

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • kontrola wyrobów gotowych poprzez ich organoleptyczną ocenę,
  • dopuszczanie do pakowania tylko wyrobów zgodnych,
  • nadzór nad pracą urządzenia paletyzującego ,
  • przygotowanie materiałów do pakowania,
  • stosowanie materiałów opakowaniowych zgodnie ze schematem pakowania danego asortymentu,
  • zgłaszanie niezgodności i usterek występujących na stanowisku pracy bezpośredniemu przełożonemu,
  • systematyczne i bieżące informowanie przełożonego o wszystkich nieprawidłowościach i odchyleniach występujących na powierzonym odcinku pracy,
  • staranne i sumienne przepakowywanie palet z wyrobami gotowymi ze szkła
  • opakowaniowego wskazanych przez przełożonego,
  • zabezpieczenie przepakowanych palet przed zanieczyszczeniem.

  WYMAGANIA:

  • wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
  • samodzielność,
  • odporność na stres.

  OFERUJEMY:

  • umowę o pracę,
  • wynagrodzenie stałe oraz premia,
  • bogaty pakiet socjalny,
  • dodatek za pracę w weekend i święta,
  • dofinansowanie dojazdów,
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
  • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się nowoczesnej firmie.

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

  Obowiązek informacyjny

  „Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Klar Glass w z siedzibą w Pobiedziskach przy ul. Fabrycznej 4.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Tokarz/Frezer w Spółce Klar Glass w Pobiedziskach.
  3. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.

  PLACE APPLICATION

  If interested
  please send Your CV
  Including a photo to the email address: kariera@presaglass.pl

AWARDS

Our products were appreciated by the jury of the International Poznan Fairs, who awarded them the prestigious gold medal in 2014 and 2016. It is the recognition of the high quality of our products and an outstanding recommendation for our customers.

Presa
Information about the EU projects
Certifications: HACCP, ISO 9001:2015, FSSC 22000
quality
Hide